...ar mīlestību mazulim...

 

Garantija


Garantija - neatņemama preces sastāvdaļa.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar garantijas noteikumiem.

1. Mūsu - interneta veikala BabyStreet.lv, tirgotajām precēm nodrošinām likumdošanā noteikto 2 gadu ražotāja garantiju.
 Interneta veikals neveic garantijas apkopi un remontu, to veic konkrētās preces ražotājs, interneta veikals ir tikai starpnieks starp ražotāju un patērētāju.

2. Visas pretenzijas saistībā ar bojāto preci pieņemam 2 gadu laikā no šīs preces nopirkšanas dienas.

3. Ražotāja garantija ir derīga un pretenzija tiks izskatīta, ja varēsiet uzrādīt:
- Preces pirkumu apliecinošā dokumenta oriģinālu (EKA čeks, stingrās uzskaites kvīts vai Preču pavadzīme-rēķins).
- Ražotāja garantijas talonu, gadījumā, ja šis dokuments bija pievienots precei pirkšanas brīdī.

4. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces aksesuāriem un papildierīcēm, piemēram - ierīcēm ar ierobežotu kalpošanas ilgumu vai barošanas elementiem.

5. Ja Jūsu iegādātā prece ir bojāta vai salūzusi, tad Jums nekavējoties par to jāziņo mums.

6. Garantijas palīdzība var tikt atteikta, ja:
- preces bojājumi radušies, to nepareizi montējot (sk.lietošanas pamācību).
- precei pašrocīgi veikts remonts, mēģinot novērst bojājumu.

...
2010-08-11 11:13  |  Skatīts: 498x

Lasīt tālāk.


Atteikuma tiesības


Jūs varat izmantot pirkuma atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no preces nopirkšanas brīža. Lai izmantotu šīs tiesības, Jums jāievēro sekojoši norādījumi:
- saņemot preci, apskatiet tās ārējo izskatu, novērtējiet tās atbilstību Jūsu vēlmēm, bet nelietojiet to;
- centieties saglabāt iepakojuma oriģinālo izskatu. Lūdzam iepakojumu atvērt pēc iespējas rūpīgāk.
- gadījumā, ja vēlaties izmantot atteikuma tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums.

Sīkāk par savām tiesībām varat lasīt šeit:
* Patērētāju tiesību aizsardzības likums
* Noteikumi par distances līgumu
* Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu


Lūdzu ņemiet vērā!!!
* Lai arī interneta veikala katalogā cenšamies ievietot pēc iespējas labākus attēlus, tomēr tie ne vienmēr pilnībā atspoguļo konkrētā modeļa ārējo izskatu dabā.

2010-08-11 11:01  |  Skatīts: 478x